ope体育相信同学们都有拔河比赛的经历在拔河比赛中同学们要用力握紧绳子同时尽量穿上比较新的运动鞋

  相信同学们都有拔河比赛的经历.在拔河比赛中,同学们要用力握紧绳子,同时尽量穿上比较新的运动鞋,

  相信同学们都有拔河比赛的经历.在拔河比赛中,同学们要用力握紧绳子,同时尽量穿上比较新的运动鞋,

  还不希望地面上有沙子。请回答下列问题:(1)用力握紧绳子的目的是_______________________。(2)穿新鞋的目的是通过增加__________来增大鞋与地面之间的摩擦力。(3)为了保证比赛…

  (2)穿新鞋的目的是通过增加__________来增大鞋与地面之间的摩擦力。

  

  展开全部(1)用力握紧绳子的目的是___(增大压力、ope体育)增大摩擦力____________________。

  (2)穿新鞋的目的是通过增加__接触面粗糙程度________来增大鞋与地面之间的摩擦力。

  (3)为了保证比赛的公平,需要___比赛场地是水平的________________。